Thứ Sáu, 31 tháng 12, 2010

Chợ phiên vùng cao - Local highland market day

Chợ trung tâm huyện Đồng Văn họp phiên vào Chủ nhật hàng tuần. Các ngày khác chợ vẫn họp nhưng thưa hơn. Chợ trung tâm huyện Mèo Vạc họp phiên vào Chủ nhật hàng tuần. Chợ Xà Phìn họp vào ngày Tỵ và Hợi. Chợ Phố Bảng họp vào ngày Ngọ và ngày Tý âm lịch. Chợ Lũng Phìn họp vào ngày Dần và ngày Thân. Chợ Sủng Trà họp vào thứ 7 hàng tuần. Chợ Khau Vai họp vào ngày 2, 7, 12, 17, 22, 27 âm lịch hàng tháng.
Các ngày chợ họp theo con giáp thường được gọi là chợ lùi. Ví dụ: tuần này họp vào thứ 5 thì tuần sau sẽ họp vào thứ 4.
Đặc biệt, đêm 26/3 âm lịch hàng năm Chợ tình Khau Vai với nhiều vẻ đẹp hoang sơ, lãng mạn đã thu hút hàng vạn lượt du khách tham quan và khám phá.

Dong Van central market opens every Sunday. Meo Vac central market opens every Sunday. Xa Phin market opens every "Snake" and "Pig" days. Pho Bang market opens every "Horse" and "Mouse" days of Lunal calendar. Lung Phin market opens every "Tiger" and "Monkey" days of Lunal calendar. Sung Tra market opens every Saturday. Khau Vai market opens monthly in the 2, 7, 12, 17, 22, 27 of Lunal calendar. Khau Vai love market opens every year on night of 26 March of Lunal calendar.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét